เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย และการบริหารงานอย่างมืออาชีพทำให้บริษัท ทีมบิลท์ สามารถเสนองานก่อสร้างที่มีมาตรฐานสูง แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด

  1. การออกแบบด้านวิศวกรรมตรงตามมาตรฐานสากลเพื่อการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด
  2. การก่อสร้างได้มาตรฐานสากล และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ลูกค้าต้องการ
  3. ควบคุมคุณภาพ งบประมาณ ตารางเวลา และการก่อสร้าง โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ
 
 
 
 

บริการด้านการออกแบบ

ให้คำปรึกษาด้านงบประมาณควบคู่กับการออกแบบเพื่อผลตอบแทนสูงสุดของการลงทุนโครงการ
สรุปแบบก่อสร้างทั้งส่วนโครงสร้าง และสถาปัตยกรรม เพื่อยื่นขออนุญาตการก่อสร้าง

 

 

 

 

บริการด้านการก่อสร้าง

  1. วางแผนและควบคุมระยะเวลาโครงการก่อสร้างให้ได้ตามกำหนด
  2. บริหารโครงการก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรรมผู้มีความเชี่ยวชาญ
  3. ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน
  4. ตรวจสอบและส่งมอบงานครั้งสุดท้ายเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์