บริการด้านการก่อสร้าง

Previous slide
Next slide

1. วางแผนและควบคุมระยะเวลาโครงการก่อสร้างให้ได้ตามกำหนด
2. บริหารโครงการก่อสร้างโดยทีมงานวิศวกรรมผู้มีความเชี่ยวชาญ
3. ควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนในการดำเนินงาน
4. ตรวจสอบและส่งมอบงานครั้งสุดท้ายเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์