ข่าวและกิจกรรม

Previous slide
Next slide
บริษัท ทีมบิลท์ จำกัด ร่วมแบ่งปันความสุขในงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

คุณประเสริฐ ชัยวิจิตมลากูล ผู้บริหาร ทีมบิลท์ จำกัด ร่วมแบ่งปันความสุขแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดภาษีและโรงเรียนแจ่มจันทร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2567

Previous slide
Next slide
งานเลี้ยงปีใหม่ บริษัท ทีมบิลท์ ประจำปี 2566

ณ โรงแรม มณเฑียรริเวอร์ไซด์ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 

ในธีมงาน “ใครไม่เขียวมีเสียวนะจ๊ะ”

Previous slide
Next slide
การอบรมของบริษัท ทีมบิลท์ ประจำปี 2557 เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ในหัวข้อ:
– Competencies
– Balance Scorecard
– 8M for Construction
– Central Control Assurance

 

 

 

Previous slide
Next slide
งานแข่งขันกีฬา TBC SPORT DAY 2557

 

 

 

Previous slide
Next slide
งานเลี้ยงปีใหม่ บริษัท ทีมบิลท์ ประจำปี 2557

 

 

 

 

 

Find a Job

ตำแหน่งงาน:เจ้าหน้าที่บุคคล (ด่วน)
รูปแบบ :งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (สุขุมวิท 63, เอกมัย)
รายละเอียดงาน :- งานด้านสรรหาคัดเลือกพนักงานเบื้องต้น
- จัดทำเอกสารขออัตรากำลังคนทดแทน
- ประกาศตำแหน่งงานว่าง
- ดูแลรับสมัครพนักงาน อำนวยความสะดวกให้แก่พนักงาน
- ประสานงานกับหน่วงงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- นัดสัมภาษณ์พนักงาน
- งานเอกสารด้านฝ่ายบุคคล
- งานประกันสังคม
- งานด้านสวัสดิการ
- งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงาน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารงานบุคคล จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
- อายุ : 23-35 ปี
- เพศ : หญิง
- บุคลิกภาพดี มีทักษะในการส่ื่อสาร มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีความอดทนสูง
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE และ INTERNET
ตำแหน่งงาน:เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)
รูปแบบ :งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (สุขุมวิท 63, เอกมัย)
รายละเอียดงาน :- ทำบัญชีชุดภาษี ด้านรับ/จ่าย การบันทึกรายการบัญชี
- ปิดบัญชี
- คำนวนค่าเสื่อมราคา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
- ประสบการณ์ : 1-2 ปีขึ้นไป
- อายุ : 23-35 ปี
- เพศ : หญิง
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE และ INTERNET                             
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MAC 5 ได้
- มีความรู้ด้านบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร
- สามารถปิดบัญชีได้
ตำแหน่งงาน:เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ด่วน)
รูปแบบ :งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร (สุขุมวิท 63, เอกมัย)
รายละเอียดงาน :- เขียนแบบ จัดทำแบบ Present ลูกค้า
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :- ระดับการศึกษา : ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ ในด้านการเขียนแบบ 2 ปีขึ้นไป
- อายุ : 25 ปีขึ้นไป
- เพศ : หญิง/ชาย
- สามารถทำ Shop Drawing และ AS-built ได้
- สามารถ Clear แบบและประสานงานระหว่างหน้างานและออฟฟิตได้
- สามารถโยกย้ายไปประจำตามต่างจังหวัดได้
ตำแหน่งงาน:โฟร์แมน (ด่วน)
รูปแบบ :งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด
รายละเอียดงาน :- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
- ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา และควบคุมงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามแบบ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :- ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
- อายุ : 22-45 ปี
- เพศ : ชาย
- มีความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ มีความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน
- สามารถเดินทางไปประจำตามหน่วยงานก่อสร้างต่างจังหวัดได้                                        
ตำแหน่งงาน:ช่างสำรวจ (ด่วน)
รูปแบบ :งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด
รายละเอียดงาน :- ดูแลสำรวจให้ระดับ ค่าพิกัด ค่าตำแหน่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนในระบบงาน
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :             - ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
- อายุ : 20 ปีขึ้นไป
- เพศ : ชาย
- สามารถทำเส้นรอบวงและกำหนดจุดตำแหน่งค่าพิกัดต่างๆ ลงในโปรแกรม AutoCAD เพื่อส่งเป็นข้อมูลให้สำนักงานใหญ่ได้
- มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน
- สามารถเดินทางไปประจำตามหน่วยงานก่อสร้างต่างจังหวัดได้
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE AutoCAD และ INTERNET
ตำแหน่งงาน:วิศวกรโครงการ (ด่วน)
รูปแบบ :งานประจำ
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพมหานคร และ ต่างจังหวัด
รายละเอียดงาน :- ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
- วางแผนและควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามสัญญา
- ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
- อายุ : 25 ปีขึ้นไป
- เพศ : ชาย
- มีความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ มีความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน
- สามารถเดินทางไปประจำตามหน่วยงานก่อสร้างต่างจังหวัดได้
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office MS Project AutoCAD และ INTERNET

Apply for a Job

    Add Your Heading Text Here

    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.