ภาษาไทย

ตำแหน่งงาน :

โฟร์แมน (ด่วน)

รูปแบบ :

งานประจำ

สถานที่ปฎิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

รายละเอียดงาน :

- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน
- ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา และควบคุมงานผู้รับเหมาให้ถูกต้องตามแบบ

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

- ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : 1 ปีขึ้นไป
- อายุ : 22-45 ปี
- เพศ : ชาย
- มีความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ มีความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน
- สามารถเดินทางไปประจำตามหน่วยงานก่อสร้างต่างจังหวัดได้

English

Jobs Position :

FOREMAN

Job Type :

Full time job

Job Location :

Bangkok and Upcountry

Responsibilities :

- Control the quality of construction work to meet engineering standard
- Control the construction work follow the project schedule
- Coordinate with contractor to ensure the quality of construction
- Fully support throughout normal working hours in urgent cases
- Other jobs assigned by superior

Requirements :

- Male, age below 45 years old
- A diploma or bachelor degree qualification
- At least 1 year experience in construction field
- Coordinate between head office and project site
- Flexible work schedule with ability to meet deadlines
- Good personality and high personal responsibility
- Self-motivated
- Able to work in Bangkok or another province