ภาษาไทย

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ด่วน)

รูปแบบ :

งานประจำ

สถานที่ปฎิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร (สุขุมวิท 63, เอกมัย)

รายละเอียดงาน :

- เขียนแบบ จัดทำแบบ Present ลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

- ระดับการศึกษา : ปวส. ถึง ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา-ก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ ในด้านการเขียนแบบ 2 ปีขึ้นไป
- อายุ : 25 ปีขึ้นไป
- เพศ : หญิง/ชาย
- สามารถทำ Shop Drawing และ AS-built ได้
- สามารถ Clear แบบและประสานงานระหว่างหน้างานและออฟฟิตได้
- สามารถโยกย้ายไปประจำตามต่างจังหวัดได้

English

Jobs Position :

DRAFTMAN

Job Type :

Full time job

Job Location :

Bangkok (Sukhumvit 63, Ekamai)

Responsibilities :

- Assist Engineering department in the production of drawings using AutoCAD
- Assume responsibility for the production of drawings on simple projects or sections of medium sized projects
- Fully support throughout normal working hours in urgent cases
- Other jobs assigned by superior

Requirements :

- Male/Female, age more than 25 years old
- A diploma or bachelor degree qualification
- At least 2 years experience of using AutoCAD (at least version 2009)
- Able to do shop drawing and AS-built for construction project
- Coordinate between head office and project site
- Flexible work schedule with ability to meet deadlines
- Good personality and high personal responsibility
- Self-motivated
- Able to work in Bangkok or another province