ภาษาไทย

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)

รูปแบบ :

งานประจำ

สถานที่ปฎิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร (สุขุมวิท 63, เอกมัย)

รายละเอียดงาน :

- ทำบัญชีชุดภาษี ด้านรับ/จ่าย การบันทึกรายการบัญชี
- ปิดบัญชี
- คำนวนค่าเสื่อมราคา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
- ประสบการณ์ : 1-2 ปีขึ้นไป
- อายุ : 23-35 ปี
- เพศ : หญิง
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE และ INTERNET
- สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MAC 5 ได้
- มีความรู้ด้านบัญชีเกี่ยวกับภาษีอากร
- สามารถปิดบัญชีได้

English

Jobs Position :

ACCOUNTING OFFICER

Job Type :

Full time job

Job Location :

Bangkok (Sukhumvit 63, Ekamai)

Responsibilities :

- Responsible for accounts receivable, account payable, withholding tax, Input & Output Vat.
- Record all routine of company transaction as assigned to ensure the records are up-to-date according to the Accounting standard
- Calculate and record depreciation of asset for the company
- Fully support throughout normal working hours in urgent cases
- Other jobs assigned by superior

Requirements :

- Female, age above 25 years old
- Bachelor’s Degree or higher in accounting
- 2 years + experience in human resource field
- Ability to use accounting program MAC 5
- Good computer skills such as MS office and Internet
- Flexible work schedule with ability to meet deadlines
- Good personality and high personal responsibility
- Self-motivated