ภาษาไทย

ตำแหน่งงาน :

ช่างสำรวจ (ด่วน)

รูปแบบ :

งานประจำ

สถานที่ปฎิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

รายละเอียดงาน :

- ดูแลสำรวจให้ระดับ ค่าพิกัด ค่าตำแหน่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนในระบบงาน

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

- ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป สาขาช่างสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
- อายุ : 20 ปีขึ้นไป
- เพศ : ชาย
- สามารถทำเส้นรอบวงและกำหนดจุดตำแหน่งค่าพิกัดต่างๆ ลงในโปรแกรม AutoCAD เพื่อส่งเป็นข้อมูลให้สำนักงานใหญ่ได้
- มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน
- สามารถเดินทางไปประจำตามหน่วยงานก่อสร้างต่างจังหวัดได้
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS OFFICE AutoCAD และ INTERNET

English

Jobs Position :

SURVEYOR

Job Type :

Full time job

Job Location :

Upcountry

Responsibilities :

- Control the quality of construction work to meet engineering standard
- Survey the elevation, coordination and line for construction
- Fully support throughout normal working hours in urgent cases
- Other jobs assigned by superior

Requirements :

- Male, age more than 20 years old
- A diploma or bachelor degree in survey or related field
- 2 years experience in construction survey
- Coordinate between head office and project site
- Ability to input elevation and coordinate in AutoCAD
- Ability to use computer program such as MS office, AutoCAD and Internet
- Flexible work schedule with ability to meet deadlines
- Good personality and high personal responsibility
- Self-motivated
- Able to work in Bangkok or another province