ภาษาไทย

ตำแหน่งงาน :

วิศวกรโครงการ (ด่วน)

รูปแบบ :

งานประจำ

สถานที่ปฎิบัติงาน :

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

รายละเอียดงาน :

- ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
- วางแผนและควบคุมงานให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาตามสัญญา
- ประสานงานกับผู้ว่าจ้างและผู้รับเหมา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน :

- ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป
- อายุ : 25 ปีขึ้นไป
- เพศ : ชาย
- มีความซื่อสัตย์ และความรับผิดชอบ มีความมั่นใจในการนำเสนอผลงาน
- สามารถเดินทางไปประจำตามหน่วยงานก่อสร้างต่างจังหวัดได้
- มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office MS Project AutoCAD และ INTERNET

English

Jobs Position :

SITE ENGINEER

Job Type :

Full time job

Job Location :

Upcountry

Responsibilities :

- Control the quality of construction work to meet engineering standard
- Control the construction work follow the project schedule
- Coordinate with contractor to ensure the quality of construction
- Fully support throughout normal working hours in urgent cases
- Other jobs assigned by superior

Requirements :

- Male, age at least 25 years old
- A Bachelor degree in Civil Engineering or related field
- At least 2 years’ experience in construction field
- Coordinate between head office and project site
- Ability to use computer program such as MS office, MS Project, AutoCAD and Internet
- Flexible work schedule with ability to meet deadlines
- Good personality and high personal responsibility
- Self-motivated
- Able to work in Bangkok or another province